Zoodfood Express

سرعت و دقت بالاتر در ارسال سفارش‌های شما

زود فود اکسپرس چه‌طور کار میکند؟

رستوران‌هایی که با علامت مشخص شده‌اند‌، از سرویس پیک‌های زودفود اکسپرس برای ارسال سفارش‌ها استفاده می‌کنند.

پس از آماده‌سازی غذا توسط رستوران پیک‌های زودفود اکسپرس سفارش شما را از رستوران دریافت کرده و به سرعت تحویل خواهند داد.

شما می‌توانید پس از تحویل غذا به پیک، سفارش خود را در هر لحظه‌ تا زمان دریافت از روی نقشه دنبال کنید.

برخی از رستوران های دارای پیک زودفود اکسپرس