به شهر انتخابی دقت کنید!
مرتب کردن بر اساس
نوع غذا
 • بیشتر

رستوران ایرانی ترنم (هتل بین المللی قصر طلایی)

 • آدرس :
 • مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج، هتل بی ...
 • محدوده سرویس دهی: امام رضا، پانزده خرداد، میدان بسیج،...
زمان تحویل
هزینه ارسال 0 تومان
محدوده: امام رضا، پانزده خرداد، میدان ...
نوع غذا: ایرانی... |4|
خارج از ساعت سفارش

رستوران دریایی ترنم (هتل بین المللی قصر طلایی)

 • آدرس :
 • مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج، هتل بی ...
 • محدوده سرویس دهی: امام رضا، پانزده خرداد، میدان بسیج،...
زمان تحویل
هزینه ارسال 0 تومان
محدوده: امام رضا، پانزده خرداد، میدان ...
نوع غذا: دریایی ،سوخاری ،ماهی ،لبنانی... |7||15||7||11|
خارج از ساعت سفارش

رستوران بین المللی پنج قاره زوشا (هتل بین المللی قصر طلایی)

 • آدرس :
 • مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج، هتل بی ...
 • محدوده سرویس دهی: امام رضا، پانزده خرداد، میدان بسیج،...
زمان تحویل
هزینه ارسال 0 تومان
محدوده: امام رضا، پانزده خرداد، میدان ...
نوع غذا: آسیایی ،ایرانی ،ایتالیایی ،پیت... |||4||5||1||14||1||1||1||15||||7||||3||11|||
خارج از ساعت سفارش

رستوران سنتی ترمه (هتل بین المللی قصر طلایی)

 • آدرس :
 • مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج، هتل بی ...
 • محدوده سرویس دهی: امام رضا، پانزده خرداد، میدان بسیج،...
زمان تحویل
هزینه ارسال 0 تومان
محدوده: امام رضا، پانزده خرداد، میدان ...
نوع غذا: ایرانی ،ماهی ،لبنانی ،سنتی ،دی... |4||7||11||4||16|
خارج از ساعت سفارش
نمایش موارد بیشتر