به شهر انتخابی دقت کنید!
مرتب کردن بر اساس
نوع غذا
  • بیشتر

پیتزا شمال شهر (مرکزی)

  • آدرس :
  • اصفهان، بلوار کاوه، جنب جوجه شمال شهر، پیتزا ...
  • محدوده سرویس دهی: بلوار کاوه، اشراق، ابوریحان بیرونی،...
زمان تحویل از 43 تا 53 دقیقه
هزینه ارسال 0 تومان
محدوده: بلوار کاوه، اشراق، ابوریحان بی...
نوع غذا: پیتزا ،فست فود ،ویژه روز گیاهخ... |1||1|||
خارج از ساعت سفارش

رستوران جوجه شمال شهر (کاوه)

  • آدرس :
  • اصفهان، خیابان کاوه، جنب پیتزا شمال شهر، جوجه ...
  • محدوده سرویس دهی: بلوار کاوه، جابر انصاری، اشراق، بها...
زمان تحویل از 48 تا 58 دقیقه
هزینه ارسال 0 تومان
محدوده: بلوار کاوه، جابر انصاری، اشراق...
نوع غذا: ایرانی... |4|
خارج از ساعت سفارش

رستوران شمال شهر (نشاط)

  • آدرس :
  • اصفهان، خیابان نشاط، روبروی ایران خودرو، رستو ...
  • محدوده سرویس دهی: نشاط، حافظ، هشت بهشت، احمد آباد، فل...
زمان تحویل از 44 تا 54 دقیقه
هزینه ارسال 0 تومان
محدوده: نشاط، حافظ، هشت بهشت، احمد آبا...
نوع غذا: ایرانی ،تهیه غذا و کترینگ... |4||4|
خارج از ساعت سفارش
نمایش موارد بیشتر